Tannacher, Adam ( - 1732 )  «4896»
Tatek, ? ( - )  «4903»
Tatek, Barbara ( - )  «4904»
Tatek, Casper ( - )  «4905»
Tatek, Catharina ( 1741 - )  «4901»
Tatek, Elisabeth ( 1732 - 1740 )  «4897»
Tatek, Helena ( - )  «4906»
Tatek, Helena ( 1744 - )  «4902»
Tatek, Jacob ( 1736 - )  «4899»
Tatek, Jan ( 1739 - )  «4900»
Tatek, Maria ( 1734 - )  «4898»
Thomascyk, ? ( 1728 - 1736 )  «4907»
Thomascyk, Adam ( - 1763 )  «4913»
Thomascyk, Anna ( - )  «4914» «4915»
Thomascyk, Erdmuda ( - 1736 )  «4916»
Thomascyk, Jacob ( - 1734 )  «4917»
Thomascyk, Jan ( - )  «4918»
Thomascyk, Jan ( 1747 - )  «4910»
Thomascyk, Johann ( 1750 - )  «4912»
Thomascyk, Magdalena ( - )  «4919»
Thomascyk, Magdalena ( 1750 - )  «4911»
Thomascyk, Maria ( - )  «4920» «4921»
Thomascyk, Martin ( - )  «4922»
Thomascyk, Michael ( 1744 - )  «4909»
Thomascyk, Paul ( - 1742 )  «4923»
Thomascyk, Paul ( 1742 - )  «4908»
Thomaszewski, Dorothea ( 1746 - )  «4926»
Thomaszewski, Gertruda ( 1733 - 1737 )  «4924»
Thomaszewski, Maria ( 1744 - )  «4925»
Thomaszewski, Michael ( - )  «4927»
Thomaszewski, Paul ( - )  «4928»
Thomcyk, Christian ( - )  «4929»
Thomcyk, Jan ( - )  «4930»
Thomkowna, Dorothea ( - 1737 )  «4931»
Thomkowna, Elisabeth ( - 1750 )  «4932»
Thomkowna, Maria ( - 1735 )  «4933»
Thymmich, Christian ( - )  «4934»
Tiedmann, Anna Loyse ( - )  «4935»
Tiedmann, Johann ( - 1748 )  «4936»
Tiedmann, Maria ( - )  «4937»
Tolwinski, Elza ( 1743 - 1743 )  «4939»
Tolwinski, Lukas ( - )  «4940»
Tolwinski, Maria ( 1738 - )  «4938»
Troeder, Andreas ( - 1732 )  «4941»
Troeder, Hanß ( - 1738 )  «4942»
Troeder, Jan ( - )  «4943» «4944»
Trojan, Anna ( - )  «4948»
Trojan, Barbara ( 1740 - 1741 )  «4947»
Trojan, Catharina ( 1731 - 1737 )  «4945»
Trojan, Elisabeth ( - )  «4950»
Trojan, Elisabeth ( - 1738 )  «4949»
Trojan, Elza ( 1733 - )  «4946»
Trojan, Hanß ( - 1738 )  «4951»
Trojan, Maria ( - )  «4952»
Trojan, Michael ( - )  «4953»
Trojan, Woytek ( - )  «4954»
Trosin, Barbara ( - )  «4955»
Trosin, David ( - 1743 )  «4956»
Trosin, Dorothea ( - )  «4957»
Trox, Anna ( - )  «4964»
Trox, Dorothea ( - )  «4965»
Trox, Elisabeth ( - )  «4966»
Trox, Elza ( 1743 - )  «4958»
Trox, Esther ( - )  «4967»
Trox, Esther ( 1745 - )  «4961»
Trox, Jacob ( - )  «4968»
Trox, Jacob ( - 1738 )  «4969»
Trox, Jacob ( 1743 - )  «4959»
Trox, Jan ( - )  «4970» «4971»
Trox, Jan ( 1749 - )  «4963»
Trox, Maciek ( - )  «4972»
Trox, Maria ( - )  «4973»
Trox, Martin ( - )  «4974»
Trox, Matthias ( - 1743 )  «4975»
Trox, Matthias ( 1748 - 1748 )  «4962»
Trox, Michael ( - )  «4976»
Trox, Regina ( 1745 - 1748 )  «4960»
Trzaska, Anna ( - )  «4977»
Trzaska, Jacob ( - 1740 )  «4978»
Trzaska, Loyse ( - )  «4979»
Trzaska, Marcin ( - )  «4980» «4981»
Trzaska, Michael ( - )  «4982»
Trzonek, Adam ( - 1735 )  «4984»
Trzonek, Catharina ( 1734 - )  «4983»
Trzonek, Michael ( - 1748 )  «4985»
Trzonek, Paul ( - 1748 )  «4986»
Twardy, Andreas ( - )  «4989»
Twardy, Helena ( 1740 - 1741 )  «4988»
Twardy, Maria ( - )  «4990»
Twardy, Matthias ( - 1750 )  «4991»
Twardy, Michael ( - )  «4992»
Twardy, Michael ( 1734 - )  «4987»
Tycka, Daniel ( 1736 - 1746 )  «4994»
Tycka, Elisabeth ( 1733 - )  «4993»
Tycka, George ( 1738 - )  «4995»
Tycka, Michael ( 1740 - )  «4996»
Tycka, Paul ( - )  «4997»
Tys, Michael ( - )  «4998»
Tyska, Catharina ( - )  «4999»
Tysowna, Anna ( - 1738 )  «5000»