Örtel, Elisabeth ( 1748 - )  «3806»
Okrassa, Barbara ( - )  «3812»
Olias, Catharina ( - )  «3816»
Olsewski, Anna ( - )  «3818»
Olsewski, Catharina ( - )  «3819»
Olsewski, Elisabeth ( - )  «3820»
Olsiewski, Elisabeth ( - )  «3826»
Olsiewski, Elza ( - 1737 )  «3827»
Orlich, Catharina ( - )  «3830»
Orzolek, Catharina ( - )  «3837»
Orzolek, Dorothea ( 1749 - )  «3833»
Orzolek, Maria ( - )  «3842»
Oslowski, Margaretha ( - )  «3844»
Ostrowski, Maria ( - )  «3847»