Tatek, Barbara ( - )  «4904»
Tatek, Catharina ( 1741 - )  «4901»
Tatek, Elisabeth ( 1732 - 1740 )  «4897»
Tatek, Helena ( - )  «4906»
Tatek, Helena ( 1744 - )  «4902»
Tatek, Maria ( 1734 - )  «4898»
Thomascyk, Anna ( - )  «4914» «4915»
Thomascyk, Erdmuda ( - 1736 )  «4916»
Thomascyk, Magdalena ( - )  «4919»
Thomascyk, Magdalena ( 1750 - )  «4911»
Thomascyk, Maria ( - )  «4920» «4921»
Thomaszewski, Dorothea ( 1746 - )  «4926»
Thomaszewski, Gertruda ( 1733 - 1737 )  «4924»
Thomaszewski, Maria ( 1744 - )  «4925»
Thomkowna, Dorothea ( - 1737 )  «4931»
Thomkowna, Elisabeth ( - 1750 )  «4932»
Thomkowna, Maria ( - 1735 )  «4933»
Tiedmann, Anna Loyse ( - )  «4935»
Tiedmann, Maria ( - )  «4937»
Tolwinski, Elza ( 1743 - 1743 )  «4939»
Tolwinski, Maria ( 1738 - )  «4938»
Trojan, Anna ( - )  «4948»
Trojan, Barbara ( 1740 - 1741 )  «4947»
Trojan, Catharina ( 1731 - 1737 )  «4945»
Trojan, Elisabeth ( - )  «4950»
Trojan, Elisabeth ( - 1738 )  «4949»
Trojan, Elza ( 1733 - )  «4946»
Trojan, Maria ( - )  «4952»
Trosin, Barbara ( - )  «4955»
Trosin, Dorothea ( - )  «4957»
Trox, Anna ( - )  «4964»
Trox, Dorothea ( - )  «4965»
Trox, Elisabeth ( - )  «4966»
Trox, Elza ( 1743 - )  «4958»
Trox, Esther ( - )  «4967»
Trox, Esther ( 1745 - )  «4961»
Trox, Maria ( - )  «4973»
Trox, Regina ( 1745 - 1748 )  «4960»
Trzaska, Anna ( - )  «4977»
Trzaska, Loyse ( - )  «4979»
Trzonek, Catharina ( 1734 - )  «4983»
Twardy, Helena ( 1740 - 1741 )  «4988»
Twardy, Maria ( - )  «4990»
Tycka, Elisabeth ( 1733 - )  «4993»
Tyska, Catharina ( - )  «4999»
Tysowna, Anna ( - 1738 )  «5000»